Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Velkommen til nettbasert kurs om EKG. EKG er en teknologi som ble oppfunnet for mer enn 100 år siden, men som fortsatt er et av de viktigste redskapene i klinisk medisin!

I kurset vil du lære om de fysiologiske prosessene som er grunnlaget for det vi kan se i EKG, om de tekniske forutsetningene for at disse prosessene i hjertet kan avleses som EKG, og om hvordan vi kan bruke det vi ser i EKG til å forstå variasjoner som skyldes normal fysiologi og sykdom.

Dette kurset legger ikke opp til at du skal lære å gjenkjenne mønstre i EKG ved forskjellige tilstander. Hensikten med dette kurset er å vise hvordan du kan bruke EKG til å forstå hva som skjer i hjertet. Når du forstår EKG, trenger du ikke å huske alle mønstre du kan støte på hos pasientene – hukommelsen kan være en upålitelig hjelper. I stedet kan du glede deg over at du har kunnskap til å forstå et verktøy som gir umiddelbart innsyn i mye av det spennende som skjer i et hjerte.

EKG-utskrifter finnes med ulike papirhastigheter, forsterkning, signalfiltrering og presentasjon, og det kan være flere patologiske funn i den enkelte registreringen. Av pedagogiske og estetiske hensyn har vi derfor valgt å bruke tegnede EKG med 50 mm/s utskrift. Da vises prinsippene tydeligere, men forenklingen gjør nok at feinschmeckerens detaljer iblant kan gå tapt.

Målgruppen for kurset er medisinerstudenter og allmennleger. Hovedvekten er lagt på det man bør kunne som vaktlege i starten av karrieren (LIS 1).

Etter dette kurset håper vi at du blir like glad i EKG som vi er!

Professor emeritus Knut Gjesdal
Universitetet i Oslo og Hjertemedisinsk avdeling, Ullevål, Oslo universitetssykehus
Forfatter og medisinsk illustratør Michael Bjaanes, Hurdal
Professor og overlege i kardiologi Mathis Korseberg Stokke
Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Universitet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Illustrasjoner merket © M.J.Bjaanes er gjengitt med tillatelse fra Michael J. Bjaanes.