Begrep i dermatologi

Primære efflorescenser

Makel En flat, ikke palpabel fargeforandring i huden. Eks: fregner.
Papel En elevert hudlesjon < 5 mm i diameter. Eks: lite dermatofibrom.
Nodul En elevert hudlesjon > 5 mm i diameter. Eks: dermatofibrom > 5 mm bredt.
Tumor (Svulst) Velavgrenset struktur i huden. Vanligvis større enn 2 cm. Eks: kavernøst hemangiom
Plakk >5mm i diameter. Palpabel, platålignende hudforandring. Velavgrenset. Eks: psoriasis.
Vesikkel Væskefylt blemme <5 mm i diameter. Fylt med klar væske. Eks: herpes simplex.
Bulla Væskefylt blemme > 5 mm i diameter. Fylt med klar/blodtilblandet væske. Eks: bulløs pemfigoid.
Åpen komedon En åpen plugg av sebum og keratin. Eks: mørk hudorm ved akne.
Lukket komedon En lukket plugg av sebum og keratin. Eks: hvit knappenålsstor papel ved akne.
Pustel Hudlesjon fylt med puss eller pussliknende materiale. Eks: impetigo, akne.
Cyste Væskefylt hulrom. Omgitt av epitelkledde vevsvegger. Eks: epidermal cyste.
Erytem Rød fargeforandring i huden forårsaket av vaskulær dilatasjon, avblekes ved trykk.
Urtica En flyktig, sterk kløende forhøyning i huden uten epidermale forandringer. Skyldes dermalt ødem. Avblekes ved trykk. Forsvinner innen 24 timer. Eks urtikaria.
Infiltrasjon Et histololgisk begrep som angir væske- eller celleansamling i huden.
Infiltrert Beskriver konsistensøkning ved palpasjon av affisert hud. Eks: atopisk eksem eller psoriasis.
Indurasjon Fast, hard konsistens i et begrenset område i huden. Eks: sklerodermi, nodulært basalcellecarcinom
Teleangiektasier Dilaterte kapillærer.
Petekkier 1-2 mm punktformige, makuløse hudblødninger, avblekes ikke ved trykk.

Sekundære efflorescenser

Deskvamasjon Skjelling, flassing. Synlig avstøtning av stratum corneum. Eks: skjelling ved psoriasis.
Hyperkeratose Fortykkelse av stratum corneum.
Kruster Skorper. Inntørket sekret som normalt består av serum, blod eller puss.
Erosjon Overfladisk, epidermalt substanstap som ikke går gjennom basallaget i epidermis. Tilheler uten arrdannelse.
Ulcus Substanstap i epidermis og dermis. Tilheler med arrdannelse.
Fissur Sprekkdannelse i huden som involverer epidermis og dermis.
Ekskoriasion Kloremerker. Overfladisk hudavskrap. Oftest multiple.
Lichenifisering Fortykkelse av epidermis og dermis etter kloring over lang tid.
Cicatrix Arr. Permanent hudforandring etter tilheling av en huddeffekt.
Hypertrofisk arr Elevert arrdannelse.
Keloid Elevert arrdannelse som dekker et større område enn den opprinnelige huddefekten.
Atrofi Substanstap/fortynning av huden. Eks: atrofisk hud hos eldre.
Stria Strekkmerker. Lineære, atrofiske bånd i huden.
Callus Lokal hypertrofi av stratum corneum på trykkpunkter. Oftest i fotsåler og håndflater.
Poikiloderma Kombinasjon av atrofi, hypo- og hyperpigmenteringer og teleangiektasier. Eks: kroniske stråleskader.

Andre begreper

Alopecia Tap av hår i ellers behårete områder.
Hirsutisme Mannlig distribusjon av hårvekst hos kvinner.
Hypertrikose Økt hårvekst.
Follikulitt Inflammasjon av hårfollikkelen, oftest pga infeksjon.
Furunkel Pyogen infeksjon lokalisert til en hårfollikel, men med større inflammasjon enn follikulitt.
Karbunkel En samling av furunkler som forårsaker nekrose av huden og subcutant vev.
Abcess Vevshenfall med pussansamling.
Cellulitt Purulent inflammasjon av huden og subcutant vev, mindre skarpt avgrenset enn erysipelas.
Purpura Ekstravasering av blod, kan være både makuløs eller papuløs, avblekes ikke ved trykk.
Ekkymose > 2 mm i diameter, makuløs rød eller fiolett hudblødning, avblekes ikke ved trykk.
Suggillasjon Flat ekstravasering av blod opptil 30mm i diameter, avblekes ikke ved trykk. Sees oftest ved koagulopatier
Hematom Blåmerke. Ekstravasering av blod med hevelse, som regel sekundært til traume.
Milier Små (1-3mm) hvite cyster med keratin.
Verruca Godartet, vortelignende utvekst med blomkålaktig overflate. Kan utgå fra hud eller slimhinne. Eks: Virusvorte

Andre betegnelser for morfologi og lokalisasjon

Akralt Forandring som sitter perifert på kroppen. Eks: ører, hender, føtter. Det motsatte er lokalisasjon sentralt.
Annulært Ringformede elementer.
Lineært Lineære forandringer. F eks ekskoriasjoner.
Polymorft Angir at utslettet har en morfologi med flere ulike efflorescenser.
Monomorft Angi at utslettet har en ensartet morfologi.
Nummulat = myntformet. 1-5 cm stort skarpt plakk. Eks: nummulat eksem.
Centrifugalt En forandring som sprer seg ringformet utover.
Circinat Ringformede eller buede avgrensninger.
Diskoid Skiveformet element.
Retikulært Nettaktig mønster.
Serpiginøs Elementer formet som "slanger" eller "girlander."
Homogent Angir at utslettet har samme morfologi ved alle lokalisasjoner.
Heterogent Angir at utslettet har varierende morfologi ved ulike lokalisasjoner.
 
Dokumentansvarlig: Astrid H Lossius, 14.05.21