Dermatologisk behandling

God informasjon er viktig. Fjerning/reduksjon av årsak/provoserende faktorer.

Lokal behandling

Mykgjøring av huden ved å hindre vanntap og tilføre vann.
Belastning av huden, som ved hyppig håndvask, gir tørr og avfettet hud.

Man kan utvikle kontaktallergi mot aktivt stoff eller mot konserveringsmidler i lokale preparater.

 

Keratolytiske midler

Bløtgjør, fjerner keratoser og skjellag, f eks ved psoriasis. Kan inneholde propylenglykol, melkesyre, karbamid eller salisylvaselin. Avskjelling øker absorpsjon av lokale steroider.

 

Kortikosteroider

Antiinflammatorisk og antiproliferativt.
Virker gjennom steroidreseptorer i cellekjernen: Antiinflammatorisk virkning: hemmer dilatasjon av kapillærer, reduserer ødemdannelse og leukocyttaggregasjon

Steroidstyrke gr I-IV, etter evne til å fremkalle vasokonstriksjon i huden

Generell bruk av styrke:

Reboundfenomen: For tidlig seponering fører til voldsomt oppbluss, spesielt ved psoriasis. Må trappes ned.

Ofte redusert compliance pga. frykt for bivirkninger. Viktig med god informasjon og skriftlig smøreplan. Ved riktig bruk av lokale steroider er faren for lokale og systemiske bivirkninger minimal.

Mulige Lokale bivirkninger:

 

Immunmodulatorer

 

Vitamin D-analoger

Calcipotriol

 

Tjærepreparater

 

Antimikrobielle midler

Lokale antiseptiske midler
Har antimikrobiell effekt, enten ved å drepe eller hemme bakteriell vekst og/eller soppvekst. Ikke fare for resistensutvikling. Brukes f. eks. ved impetigo, follikulitt, sårinfeksjon, sekundær bakteriell infeksjon (superinfeksjon) ved mange hudsykdommer, spesielt ved atopisk eksem.
NB! Behandling av eksemet/hudbarrieren vil ofte redusere tendensen til superinfeksjon.
Eksempler på lokale antiseptiske midler:

Lokal antibiotika
Dreper kun bakterier. Kan forårsake resistentutvikling. Brukes når lokale antiseptiske midler ikke er tilstrekkelig eller ved enkelte tilstander. Eksempler på lokal antibiotika:

Lokale soppmidler

Lokale antivirale midler:

Systemisk behandling

 

Antimikrobielle midler

Når det ikke er tilstrekkelig med lokal antimikrobiell lokalbehandling:

 

Antihistaminer

 

Retinoider

A-vitaminderivater: normaliserer vekst i epidermis, reduserer talgproduksjon.
Teratogent. Kun til veldefinert indikasjon. Fertile kvinner må bruke antikonsepsjon. NB! Alle retinoidene kan påvirke leverfunksjon og gi økning av triglyserider og kolesterol i serum, dette må kontrolleres.

 

Metotrexat

 

Prednisolon

Antiinflammatorisk, immunsupprimerende. Gis ved alvorlige hudsykdommer. OBS! Gis ikke ved psoriasis.
Bivirkninger ved langvarig behandling:

 

Ciklosporin

 

Azatioprin

 

Dimetylfumarat

 

PDE (Phosphodiesterase)-4-hemmer

 

Biologika

 

Hydroksyklorokin

 

Dapson

 

Annet

Lysbehandling

UV-stråler gir lokal immunsuppresjon. Behandlingen doseres etter hudtype og sykdom.

Røntgenterapi

Laserbehandling

Laser er en forkortelse for Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, som kan oversettes med lysforsterkning ved stimulert strålingsutslipp.
Laserlys er elektromagnetisk stråling som er koherent og monokromatisk, alle bølger svinger i takt, og energien i lysbølgene adderes. Effekten er avhengig av bølgelengde, pulslengde og energi. Det finnes mange ulike typer lasere som brukes i hudbehandling. Ved behandling av et begrenset område hos voksne trengs vanligvis ikke anestesi. Barn legges alltid i narkose under behandlingen.

Kromoforer i huden absorberer lys med ulik bølgelengde:

Kirurgisk behandling

 
Dokumentansvarlig: Eva Marie Rehbinder, 14.08.17