Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)
E-læringsressursen til faget hud- og veneriske sykdommer er ment som et supplement til smågruppeundervisningen for medisinstudenter i 6. semester. På disse sidene finner du oppdaterte beskrivelser for flere diagnostiske og terapeutiske prosedyrer.