Pasientundersøkelse ved hudsykdom

Hils på pasienten. Be pasienten sette seg. Gjør alltid ferdig anamnesen først. Finn en egnet innledning, for eksempel: Hva kan jeg hjelpe deg med? La gjerne pasienten fortelle fritt i 2-3 minutter.

Anamnese

AktueltTidspunkt for debut
Utvikling over tid
Relasjon til:
  • Sol og/eller årstider
  • Psykiske faktorer
  • Andre faktorer
Kløe? Skjelling?
Hvis aktuelt – blemmer, vabler, åpne sår?
Evt. behandling hittil
Andre sykdommerEksem som barn?
Astma?
Høysnue?
Leddsmerter/artritt?
Andre sykdommer?
Legemiddelbruk
Sykdommer i familienAtopisk eksem, astma, pollenallergi?
Psoriasis?
Hvis relevant: Føflekkreft i nær familie?
HudtypeTørr hud (utenom utslettet)?
Fet hud i ansiktet?
Lys eller mørk hudtype?
StimulantiaRøyking, alkoholforbruk (hvis relevant)
Sosiale forholdGift, samboer, bor alene? Yrke, evt. utdanning

Klinisk undersøkelse

Som hovedregel skal pasienten være avkledd – i det minste skal du undersøke vesentlig mer enn bare der det er utslett/lesjoner.

Gi en strukturert og systematisk beskrivelse av pasientens utslett/lesjoner.
Ikke gå for fort frem.

Start gjerne litt på avstand fra pasienten og beskriv følgende:

Ta så for deg det mest karakteristiske området for en mer detaljert beskrivelse.

Bruk i størst mulig grad betegnelser fra efflorescenslæren.
Nevn den mest fremtredende efflorescenstypen først, deretter de øvrige i synkende viktighet.

Ta med noen negative funn, spesielt ekskoriasjoner og deskvamasjon, tilpasset situasjonen.

Negler, hodebunn, øreganger, munnhule, bifunn tilpasset situasjonen.

Diagnostiske overveielser

Ditt første utsagn skal du være helt sikker på.

Få frem grad av sikkerhet/usikkerhet med et diagnoseforslag.

Hvis du er usikker, ta gjerne utgangspunkt i utslettets morfologi eller en viktig opplysning fra anamnesen for å starte et resonnement.

Hva passer med en diagnose, hva passer ikke (eller dårlig) med en diagnose?

Konklusjon

Aktuelle supplerende undersøkelser

 
Dokumentansvarlig: Per Helsing 12.2.2018