Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Syv forelesninger i basal immunologi tatt opp på video i 1997.

poster image

Forelesning 1:

 • Introduksjon
 • Medfødt og ervervet infeksjonsresistens
 • Spesifisitet, hukommelse og toleranse
 • Humoral og cellulær immunitet
 • Antigen og antigen determinant
 • Lymfocytter
 • Primære og sekundære lymfoide organer
 • Klonseleksjon. Resirkulering.

Forelesning 2:

 • Introduksjon fortsettelse
 • Skjematisk antistoffstruktur
 • Immunglobulinklasser og biologiske effektorfunksjoner

Forelesning 3:

 • Immunglobulinklasser fortsettelse
 • Detaljert antistoff struktur

Forelesning 4:

 • Antigen-antistoff interaksjon
 • Antistoff mangfold
 • Allel eksklusjon

Forelesning 5:

 • Utskilt og membranbundet Ig
 • Isotypeskifte
 • T-celle reseptor
 • HLA molekyler

Forelesning 6:

 • HLA molekyler fortsettelse
 • CD4 og CD8 koreseptorer

Forelesning 7:

 • Antigen bearbeiding og presentasjon
 • Effektor T-lymfocytter
 • T-B kooperasjon
 • Positiv og negativ seleksjon av thymocytter