Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Velkommen til elæring i medisinsk mikrobiologi!

Fagfeltet medisinsk mikrobiologi omhandler mikroorganismer som kan forårsake sykdom og/eller er en del av normalfloraen hos mennesker, samt den immunologiske vertsrespons ved infeksjonssykdom. De aktuelle mikroorganismene inndeles i bakterier, virus, sopp, protozoer og flercellete parasitter.

Viktige områder omfatter:

 • Mikroorganismenes virulens (evne til å fremkalle sykdom)
 • Menneskets infeksjonsforsvar
 • Mikroorganismenes forekomst og spredning i befolkningen (reservoar, smittekilder, smitteveier)
 • Laboratoriediagnostikk av etiologiske agens
 • Klinisk betydning av mikrobiologiske funn
 • Antimikrobiell resistens
 • Kunnskap om behandling med antimikrobielle midler og forebygging inklusive vaksiner
 • eLæringsmaterialet omfatter digitalisert materiale til mikrobiologikursene i modul 1 og 3. Sidene er organisert i forhold til:

 • Sykdomsbilder
 • Mikroorganismer som er pensum
 • Kursinnhold inkludert utvalgt bakgrunnsstoff og ferdigheter
 • Materialet er ment som et ekstra hjelpemiddel for å finne fram i stoffet og definerer ikke et minimumskrav til kunnskap. Det anbefales å bruke egnet lærebok i mikrobiologi for å få en bredere forståelse av faget (se litteratur). For å se tidligere eksamensoppgaver se her.

  Tusen takk til Håkon Jøssang som har tegnet de fleste av illustrasjonene for oss!

  Tegningene er laget med formål til bruk i undervisning. Annen bruk må avtales på forhånd på epost: hakon.jossang@studmed.uio.no

  Vi håper at eLæringsmaterialet vil være et godt hjelpemiddel og at det kan inpirere dere til å bli med inn mikrobenes fantastiske verden sammen med oss!

  mik-gruppen
  Fra venstre: Susanne M.R.G. Dudman, Karianne W. Gammelsrud, Jørgen V. Bjørnholt, Fredrik Müller, Elisabeth T. Landaas, Marie T. Noer, Tone Tønjum, Anne K. Steffensen. Øverst til høyre: Truls M. Leegaard og Morten Enersen