Velkommen til elæring i medisinsk mikrobiologi!

Fagfeltet medisinsk mikrobiologi omhandler mikroorganismer som kan forårsake sykdom og/eller er en del av normalfloraen hos mennesker, samt den immunologiske vertsrespons ved infeksjonssykdom. De aktuelle mikroorganismene inndeles i bakterier, virus, sopp, protozoer og flercellete parasitter.

Viktige områder omfatter:

 • Mikroorganismenes virulens (evne til å fremkalle sykdom)
 • Menneskets infeksjonsforsvar
 • Mikroorganismenes forekomst og spredning i befolkningen (reservoar, smittekilder, smitteveier)
 • Laboratoriediagnostikk av etiologiske agens
 • Klinisk betydning av mikrobiologiske funn
 • Antimikrobiell resistens
 • Kunnskap om behandling med antimikrobielle midler og forebygging inklusive vaksiner
 • eLæringsmaterialet omfatter digitalisert materiale til mikrobiologikursene i modul 1 og 3. Sidene er organisert i forhold til:

 • Sykdomsbilder
 • Mikroorganismer som er pensum
 • Kursinnhold inkludert utvalgt bakgrunnsstoff og ferdigheter
 • Materialet er ment som et ekstra hjelpemiddel for å finne fram i stoffet og definerer ikke et minimumskrav til kunnskap. Det anbefales å bruke egnet lærebok i mikrobiologi for å få en bredere forståelse av faget (se litteratur). For å se tidligere eksamensoppgaver se her.

  Tusen takk til Håkon Jøssang som har tegnet de fleste av illustrasjonene for oss!

  Vi håper at eLæringsmaterialet vil være et godt hjelpemiddel og at det kan inpirere dere til å bli med inn mikrobenes fantastiske verden sammen med oss!

  mik-gruppen
  Fra venstre: Susanne M.R.G. Dudman, Karianne W. Gammelsrud, Jørgen V. Bjørnholt, Fredrik Müller, Elisabeth T. Landaas , Marie T. Noer,
  Tone Tønjum, Anne K. Steffensen. Øverst til høyre: Truls M. Leegaard og Morten Enersen