Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Velkommen til e-læringssiden i nevrologi

Her finner du samlet alle E-læringsressurser innen nevrologiske sykdommer fra Universitetet i Oslo. E-læringsressursen er utviklet ved Oslo universitetssykehus av Siri Lynne Rydning, Jeanette Koht og Elisabeth Gulowsen Celius, samt professor i medisinsk informatikk Per Grøttum. Flere medisinstudenter har hjulpet oss å bygge opp ressursen, Alma Kjøsnes var den første. Ressursen er utviklet som et supplement til tradisjonell undervisning, og egner seg godt til forberedelse til forelesninger og smågrupper samt til repetisjon.

Her finner du gjennomgang av vanlig klinisk nevrologisk undersøkelse, eksempel på normal nevrologisk status, videoer fra sykdommer og nevrologiske utfall, virtuelle pasienter og ulike typer quiz. I tillegg kan du se ulike prosedyrer og supplerende undersøkelser som er vanlige å gjøre ved en nevrologisk avdeling. Kurset er fortsatt under utarbeidelse og mer informasjon vil bli lagt ut fortløpende.

Vi har i samråd med undervisningsansvarlige i nevrologi ved Universitetet i Oslo utviklet en oversikt over hva det forventes at medisinstudenter skal kunne om klinisk nevrologisk undersøkelse.

Vi håper dere har glede av e-læringsressursen! Ta gjerne kontakt med oss hvis du har forslag til forbedringer. Kontakt: e.g.celius@medisin.uio.no

Lykke til!

Alma Kjøsnes Jeanette Koht Siri Lynne Rydning