Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Velkommen til e-læringssiden i nevrologi

E-læringsressursen er utviklet som obligatorisk prosjektoppgave av medisinstudent Alma Kjøsnes med veiledning fra nevrologer ved Oslo universitetssykehus Siri Lynne Rydning og Jeanette Koht, samt professor i medisinsk informatikk Per Grøttum. Ressursen er utviklet som et supplement til tradisjonell undervisning, og egner seg godt til forberedelse til forelesninger og smågrupper.

Her finner du gjennomgang av vanlig klinisk nevrologisk undersøkelse og eksempel på normal nevrologisk status. Kurset er fortsatt under utarbeidelse og mer informasjon vil bli lagt ut fortløpende.

I praksis utføres en klinisk nevrologisk undersøkelse på ulike måter, hvor innhold og rekkefølge varierer med problemstilling. I tillegg varierer undersøkelsesteknikkene fra lege til lege, og fra lærebok til lærebok. Som medisinstudent kan dette være forvirrende. Hva skal man gjøre når? Hvorfor gjør vi de ulike testene? Hva forteller testene oss, egentlig?

Vi har i samråd med undervisningsansvarlige i nevrologi ved Universitetet i Oslo, utviklet en oversikt over hva det forventes at medisinstudenter skal kunne om klinisk nevrologisk undersøkelse.

Formålet med e-læringsressursen er å hjelpe studentene med å forstå hva en klinisk nevrologisk undersøkelse inneholder, hvorfor man gjør de ulike testene, når man gjør de og hva eventuelle funn kan bety.

Vi håper dere har glede av e-læringsressursen! Ta gjerne kontakt med oss hvis du har forslag til forbedringer.

Lykke til!

Alma Kjøsnes Jeanette Koht Siri Lynne Rydning