Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)
Nyrefysiologi og patofysiologi er tradisjonelt oppfattet som et utfordrende tema i den medisinske utdannelsen.
Nyrene har livsviktige funksjoner på tre forskjellige områder:
  1. Utskillelse av metabolske avfallsstoffer og toksiner
  2. Regulering av kroppens vann-, elektrolytt- og syre/base-balanse
  3. Produksjon/aktivering av hormoner involvert i erytrocyttproduksjon, Ca++ metabolisme, og regulering av blodtrykk og blodvolum.
Dette e-læringsprogrammet er utviklet som supplement til tradisjonell undervisning og inneholder bilder og animasjoner som belyser nyrenes normale struktur og funksjon og nyresykdommenes patogenese, diagnostikk og behandling.

For studenter tidlig i utdannelsen gjennomgås de sentrale emner innen basalfagene. Senere i studiet anbefales det å tilnærme seg stoffet gjennom de kliniske kasuistikkene som vil belyse de sentrale patofysiologiske prinsipper du møter i den kliniske hverdag.

Nyrenes struktur, funksjon og klinikk blir alle inndelt i disse hovedtemaene:

Velg fra menyen til venstre for å gå videre.