Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)
Albuen er kroppens viktigste ledd: Uten albuer dør du en illeluktende død av anorektisk obstipasjon. Hvorfor? Tenk deg at du ikke har albuer. Da er hånda montert på en stang. Da kommer hånda til overflaten av en kule hvor armen er radius og skulderen er sentrum. Det eneste du da kan bruke armene til er å hilse på folk på en armlengdes avstand. Albuens funksjon er å bringer hånda i rommet som armen definerer. Og der befinner det seg mye interessant bl.a. begge åpningene av mage- tarmsystemet. En god albuefunksjon er derfor nødvendig for et godt liv.
 
Og du, det finnes mange flere spennende diagnoser enn tennis- og golfalbue. Bare på lateralsisden av albuen finnes det minst syv ulike tilstander som kan gi plager som går vesentlig ut over livskvaliteten, f.eks. leddbåndskader, frie legemer, synovial fringe, artrose, osteochondritis dissecans og caput radii frakturer og entrapment av n. radialis. Her lærer du hvordan du systematisk skal undersøke albuen for å finne frem i jungelen av differensialdiagnoser.

Overlege Stein Tyrdal
Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus