Bevegelighet

Ved bevegelighetstesting får man et inntrykk av leddets funksjon. Som regel starter man med å be pasienten utføre bevegelsene aktivt, hvis den er nedsatt gjør man en undersøkelse av passiv bevegelighet. Det beste målet på om et ledd har innskrenket bevegelighet er å vurdere sidelikhet med frisk side.

Normalt bevegelsesutslag i ankelleddet er følgende:

Plantar- og dorsalfleksjon er en bevegelse som foregår i det talocrurale leddet. Eversjon og inversjon foregår i det subtilere leddet. Grunner til nedsatt bevegelighet kan være svekket muskelkraft, forkortning av strukturer eller muskulatur som omgir leddet, smerte, intraartikulær patologi eller sentrale eller perifere nerveskader.

Aktiv bevegelighet

Ved testing av bevegelighet starter man alltid med å teste aktiv bevegelighet, altså at pasienten gjør bevegelsen selv. Dette tester både kontraktile (muskelapparatet) og ikke kontraktile strukturer.

Som regel er det smerte som gir innskrenket aktiv bevegelighet. Da er det viktig å spørre pasienten hvor det gjør vondt, og be pasienten beskrive smerten for å få en idé om hvilke strukturer det kan dreie seg om.

Passiv bevegelighet

Om pasienten ikke klarer å gjøre bevegelsen aktivt undersøker man bevegelsen passivt. Man merker seg hvor innskrenket bevegeligheten er og hvordan endefølelsen er. Hvis endepunktet er hardt kan man mistenke en beinbit eller lignende i leddspalten. Et fast elastisk endepunkt taler mot at leddkapsel eller ligamenter stopper bevegeligheten. Et mykt endepunkt peker mer i retning av at en bløtdel støter mot bløtdel eller kontraktur i muskulaturen.

Muskelstyrke

Ved å undersøke muskelstyrken kan vi få mye informasjon om hvilke strukturer som er skadet. Vi får en formening om muskler og sener er intakte, om det foreligger en skade i det sentrale eller perifere nervesystemet og om grad av smerte pasienten har. Når man tester muskelkraft er man spesielt på utkikk etter smerte og svekket kraft.
Om kraften er svekket graderes dette fra 0-5:

GradVerdiBeskrivelse
5normalutøver full kraft mot motstand
4god (75%)utøver kraft mot noe motstand
3middels (50%)utøver bevegelse mot tyngdekraften
2dårlig (25%)utøver bevegelse når tyngdekraften er eliminert
1sporpåvisbare kontraksjoner, men ingen leddbevegelse
0paralyseingen påvisbar kontraksjon

Som hovedregel vil grad 4 peke mot nedsatt funksjon i muskulatur, mens 0-3 peker mot nevrologisk skade.

Når det foreligger krafttap må følgende årsaker vurderes:

Hvis smerte oppstår under testing av muskelkraft kan det som regel tilbakeføres til de musklene som kontraherer. Langvarige smerter i nærheten av et muskelfeste kan tyde på tendinose mens mer akutte smerter kan tyde på en tendinitt eller en avulsjonsfraktur.

Ved undersøkelse av ankelen har man som regel fått en ganske god formening om muskelstyrken ved den generelle inspeksjonen. Det kan allikevel være gunstig å gjøre en litt nøyere vurdering på benk.

Praktisk utførelse

Aktiv bevegelighet Passiv bevegelighet Plantar- og dorsalfleksjon Eversjon og inversjon Muskelstyrke