Palpasjon

Palpasjonen er en viktig komponent i den kliniske undersøkelsen av ankelen. Det er derfor viktig å kjenne anatomien godt slik at man ved hvilke strukturer man palperer etter. Man palperer først og fremt for å lokalisere og framprovosere smerte. Dette vil gi en god pekepinn på hvilke strukturer som er skadet. Ofte kan det være lurt å be pasienten peke på hvor det gjør mest vondt og konsentrere palpasjonen rundt det området. Fordi palpasjonen er smertefull palperer man gjerne til slutt i undersøkelsen. Vi vil her gå igjennom flere strukturer du som student bør kunne palpere. Det er ikke meningen at man palperer alle disse strukturene ved hver undersøkelse, kun de man mistenker at er skadet.

Benete strukturer

Ankelleddet og foten består av svært mange ben. De viktige strukturene å kunne palpere er:

Anterior Talus

Leddspaltene

Ankelen og foten består av 26 knokler og svært mange ledd som til sammen lar oss bevege foten på en så presis måte som vi kan. De klinisk viktige leddene å kjenne til er:

Ligamenter

Muskulatur

De fleste musklene som beveger ankelen er festet på leggen. Vi deler dem opp i fire grupper:

Anterior overflatisk Posterior overflatisk Posterior dyp