Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)
Fot og ankelskader er svært vanlige, og sykehistorien peker vanligvis på "vrikking" av ankelen som årsak. Grunnleggende anatomikunnskaper er basis for undersøkelsesmetodene, som sammen med tilleggsundersøkelser gir oversikt over mulige differensialdiagnoser. Gjennom denne e-læringsmodulen kan du lære deg dette.
 
Bruk tankegangen: er tilstanden forårsaket av et traume, en medfødt missdannelse, en inflammatorisk sykdom, en infeksjon, en degenerativ sykdom eller en malign eller benign tumor. Dette vil gi deg et utmerket utgangspunkt for å behandle pasienter med fot- og ankelproblemer.

Doktorgradsstipendiat Are Stødle
Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus