Dette bør du kunne

Modul 3

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført modul skal studentene kunne:

 

Ferdigheter

Etter fullført modul skal studentene kunne:

 

 

Modul 8

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført modul 8 skal studentene kunne gjøre rede for diagnostikk og behandling av:

 

Ferdigheter

Etter fullført modul 8 skal studentene kunne:

 

Generell kompetanse

Etter fullført modul skal studentene kunne: