Akutt tubulointerstitiell nefritt

Eksempelbilde: Nefritt som ledd i systemisk infeksjon.
 
Legg merke til tallrike leukocytter i interstitiet, at det er øket avstand mellom tubuli, og at interstitiet er lyst med stor avstand mellom collagene fibre - et uttrykk for interstitielt ødem.

Legg også merke til at det ikke er ansamlinger av granulocytter i tubuli, noe en ville forvente ved oppadstigende infeksjon - akutt pyelonefritt.

Se på bildet i stor forstørrelse i Webmicroscope og studer leukocytt-populasjonen. Du vil finne aggregater av granulocytter og mer spredte lymfocytter i infiltratene.

 
 
Se normalbilde til sammenligning.