ANCA assosiert glomerulonefritt.

Lysmikroskopi: Celleproliferasjon med dannelse av halvmåner som utfyller deler av Bowmanns kapsel i mange glomeruli. Segmental affeksjon av glomeruli, ofte med fibrinoid nekrose. Glomeruli uten halvmåner og/eller nekrose er ofte tilnærmet normale.
Immun: Ikke påviste immunglobulin eller komplement nedslag.
EM: Ikke påviste ”dense deposits”.
Serologisk us: Påvist positiv ANCA (AntiNøytrofile Cytoplasmatiske Autoantistoffer).

 

Segmental halvmåne Segmental nekrose
Innringet halvmåne med celleproliferasjon Grønn pil viser oppsvulmete cellekjerner uten struktur
Blå pil viser fibrinutfelling.

 

De 2 bildene ovenfor ses både ved ANCA assosiert glomerulonefritt, anti-GBM nefritt, og Lupus klasse 3 og 4

Når segmenter av glomeruli er affisert, er det typisk for ANCA vaskulitter at resten av glomerulus har tynne kapillærslynger og ser tilnærmet normal ut.

 
Se normal glomerulus til sammenligning.