Anti-GBM glomerulonefritt.

Lysmikroskopi:Segmental eller global affeksjon av glomeruli med mange halvmåner.
Immun:Lineær fargning for IgG langs basalmembranen i glomeruli.
EM: Ikke påviste ”dense deposits”.
Serologisk us: Påviste antistoffer mot glomerulær basalmembran.

 

Segmental halvmåne Segmental nekrose
Innringet halvmåne med celleproliferasjon Grønn pil viser oppsvulmete cellekjerner uten struktur
Blå pil viser fibrinutfelling.

 

De 2 bildene ovenfor ses både ved ANCA assosiert glomerulonefritt, anti-GBM nefritt, og Lupus klasse 3 og 4

 

Bildet viser lineær (ikke klumpet) fargning av IgG
som binder seg til en kollagentype i basalmembranen

 
Se normal glomerulus til sammenligning.