Diabetes rammer både kapillærer, arterioler og arterier.

I glomeruli er fortykkete basalmembraner en tidlig lesjon. Dette utvikler seg mot glomerulosklerose, som er en øking av mesangial matriks uten tydelig celleøking. Klassisk ved diabetes er at denne økingen skjer som kuleformete lesjoner (= noduli).

I arterioler ses forandringer som ved hyalin arteriolosklerose. Ved diabetes rammes både afferent og efferent arteriole.

I arterier ses forandringer som ved atherosklerose.

 

Fortykket basalmembran (tidlig)
Se normalt EM-bilde til sammenligning.
Nodulær glomerulosklerose (sent)
Blå pil viser en nodulus

 

Fortykket karvegg i arterioler (hyalinose)
Les mer om hyalin arteriolosklerose

 
Se normale arterioler i lysmikroskopi og glomerulus i elektronmikroskopi til sammenligning.