Fokal segmental glomerulosklerose.

Lysmikroskopi: En til flere glomeruli der deler av glomerulus har sammenfall av kapillærslynger, virker tette.
Immun: Vanligvis uten nedslag av immunglobulin eller komplement.
EM: Utviskede forprosesser som ved minimal change glomerulonefritt.

 

Segmental sklerose

 
Se normal glomerulus til sammenligning.