Kortfattet oversikt over glomeruli anatomiske struktur

Oppbygning

Glomerulus består av en ansamling av karslynger som er forankret til en vaskulær pol og som er omgitt av Bowmanns kapsel.

Cellekomponentene består av endotel celler, mesangiale celler, podocytter og parietale epitelceller.

Den ekstracellulære matriks består av mesangial matriks, glomerulær basalmembran (GBM) og Bowmanns kapsel.

Den glomerulære filtrasjonsbarrieren

består av endotelcellenes overflatelag, endotelcellene, GBM, ”slit diafragma” og rommet under podocyttene –det ”subpodocyttiske rom”. Disse komponentene hemmer gjennomstrømningen av molekyler i filtratet basert på molekylenes ladning, form og størrelse.


Tryggvason K, Wartiovaara J. How Does the Kidney Filter Plasma? Physiology 2005;20(2):96-101. http://physiologyonline.physiology.org/content/20/2/96
Reprinted by permission of the American Physiological Society.

 

Endotelceller
Endotelcellenes cytoplasma omgir fullstendig innsiden av kapillærslyngene og har mikrotubuli og filamenter som virker som ”cytoskjelett” i kapillærslyngene. Cytoplasma er fenestrert. Disse porene er omgitt av molekyler med negativ ladning, noe som hemmer filtrasjon av plasmaproteiner. Endotelets overflatelag er et karbohydrat- rikt nettverk som regnes som en viktig komponent i filtrasjonsbarrieren.

Podocytter (defineres som epitelceller)
Podocyttene er spesialiserte celler med mye cytoplasma og multiple lange utløpere som ender i terminale strukturer som kalles fotprosesser. Podocyttene deltar i syntesen av GBM, bidrar til den glomerulære filtrasjonsbarrieren og hjelper til å opprettholde trykkreguleringen av kapillærdiameteren i karslyngene. Podocyttene er festet til basalmembranen via fotprosessene. Selve podocytten er adskilt fra GBM ved laget med fotprosesser og det ”subpodocyttiske rom”. Det ”subpodocyttiske rom bidrar til 60% av filtrasjonsbarrieren. Mellom fotprosessene er det spalter med glidelåslignende brodannende forbindelser, ”slit diaphragms”. En kjenner nå til mange klasser av molekyler i fotprosessene og i spalte- diafragmaene som samvirker og bidrar til filtrasjonsbarrieren

Glomerulær basalmembran
GBM består av en sammensmelting av endotelcellenes og podocyttenes lamina basalis. GBM består hovedsakelig av av type IV collagen i tillegg til glycoproteiner og proteoglycaner. GBM hemmer gjennomstrømning av molekyler i filtratet og har festepunkter for forskjellige molekyler som virker inn på celle- signalering og polaritet.

Mesangiet

består av mesangiale celler og mesangial matriks.

Mesangiale celler
Mesangiale celler har tallrike utløpere som strekker seg til endotelceller, mesangial basalmembran og andre mesangiale celler. Det er vanligvis 1-2 mesangiale celler (cellekjerner) pr. matriksområde. Utløperne fra de mesangiale cellene danner spalter ”gap junctions” ved å feste seg på siden av fenestreringene i endotelcellene. Mesangiale celler har kontraktile proteiner som gjør at de får egenskaper som glatt muskulatur og også fagocyttiske egenskaper som gjør at de kan bryte ned immunkomplekser.

Mesangial matriks
Mesangial matriks sammen med de mesangiale cellene opprettholder den glomerulære infrastrukturen. Mesangial matriks er mer porøs for makromolekyler enn GBM.

Bowmanns rom

omgis av Bowmanns kapsel og parietale epitelceller.

Bowmanns kapsel
Bowmanns kapsel er en bindevevsbarriere mellom interstitiet og urin-rommet. Den har kontinuitet med basalmembranen i proksimale tubuli ved urinpolen og med GBM ved den vaskulære polen. Parietale epitelceller
Parietale epitelceller er avflatede celler som kler innersiden av Bowmanns kapsel. De har kontinuitet med podocyttene ved den vaskulære polen, og med tubulusepitelceller ved urinpolen.