Hyalin arteriolosklerose

 
Lett hyalin arteriolosklerose:
 
Ved lett hyalin arteriolosklerose er avleiringen av hyalint materiale i arterioleveggen fokal og ofte dråpeformet. Bildet nedenfor er farget med PAS.

 
Uttalt hyalin arteriolosklerose:
 
Ved uttalt hyalin arteriolosklerose er arterioleveggen fylt av det amorfe, proteinholdige, hyaline materialet og lumen er markert forsnevret. Bildet nedenfor er farget med PAS.

 
Se normalbilde til sammenligning.