Hyperplastisk arteriolosklerose

Ved alvorlig hypertensjon kan det bli proliferasjon av glatt muskulatur og fortykkelse og gjentatt fordobling av basalmembranen slik at det dannes konsentriske lameller og snittflaten får preg av snittflaten i en løk. Kan også bli fibrindeponering og nekrose i karveggen ved malign hypertensjon. Bildet nedenfor er farget med PAS.

 
Se normalbilde til sammenligning.