Hypertensjon

Innledning....
 
Pasient med hypertensjon og moderat hyalin arteriolosklerose Pasient med klinisk malign hypertensjon der biopsi vister uttalt hyalin arteriolosklerose, glomerulosklerose og interstitiell fibrose
 
Se normalbilde til sammenligning.