Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Innledning

Sykdom i nyren kan ramme glomeruli, tubuli, samlerør, interstitium, arterioler eller arterier.
Selv om vi deler inn sykdommene i glomerulonefritter, tubulointerstitielle nefritter, arteriolesykdommer eller arteriesykdommer, vil sykdom som rammer en av disse anatomiske strukturene føre til forandring i de øvrige. En ”end-stage” nyre vil se ganske lik ut enten sykdommen har begynt som glomerulonefritt, tubulointerstitiell nefritt, hypertensjonsbeinget nyreskade (arteriolosklerose) eller aterosklerose-betinget nyreskade (arteriosklerose).
I nyrepatologien må vi derfor se nøye på alle komponentene ovenfor og vurdere hvilken komponent som har mest forandringene samt vurdere om forandringene passer inn i et kjent mønster.
 
I diagnostisk nyrepatologi bruker vi flere spesialfarger for å få bedre oversikt over spesielle deler av glomeruli: Alle biopsier med spørsmål om glomerulonefritt eller annen nyresykdom blir også undersøkt immunhistokjemisk for nedslag av immunglobulin eller komplement i glomeruli og for nedslag av kappa eller lambda lette immunglobulinkjeder ved mistanke om plasmacellesykdom /monoklonalitet. I tillegg gjøres elektronmikroskopi av de fleste utredningsbiopsier.
 
En diagnose i nyrepatologi blir derfor en syntese av klinikk ( med andre laboratoriesvar), lysmikroskopi, immunhistokjemi og elektronmikroskopi.