Kronisk tubulointerstitiell nefritt

Eksempelbilde: Ukjent årsak.
 
Legg merke til tett infiltrat dominert av små lymfoide celler, svinn av tubuli og at interstitiet nå er farget orange/gult som uttrykk for bindevevsøkning (økning av collagene fibre som farges gult med safran).

 
 
Nedenfor vises progresjonen av sykdommen fra tubulointerstitiell affeksjon til glomerulær affeksjon og omfattende sklerose og nyresvikt.
 
Begynnelsen: Tett lymfocyttinfiltrat, svinn av tubuli
Båndformet bindevevsøkning rundt glomeruli = periglomerulær fibrose Økning av mesangial matriks og bindevevsøkning i glomeruli uten sikker celleøkning = glomerulosklerose
Fortsettelsen: Sekundære forandringer i glomeruli
Slutten: Betydelig interstitiell bindevevsøkning og små atrofiske tubuli. Mange skleroserte glomeruli.
 
Se normalbilde til sammenligning.