Lupus nefritt (klasse 3 og 4).

Lysmikroskopi:Segmental eller global affeksjon av glomeruli med fibrinoid nekrose og mange halvmåner.
Immun:Nedslag av IgG, IgM og C1q, ofte også svakere IgA og C3 langs kapillærslyngene og i mesangiet.
EM:Halvmåner + rikelig med ”dense deposits” på utsiden og innsiden av basalmembranen og i mesangiet.

 

Segmental halvmåne Segmental nekrose
Innringet halvmåne med celleproliferasjon Grønn pil viser oppsvulmete cellekjerner uten struktur
Blå pil viser fibrinutfelling.

 

De 2 bildene ovenfor ses både ved ANCA assosiert glomerulonefritt, anti-GBM nefritt, og Lupus klasse 3 og 4

 

Wire loops: Betydelig nedslag av immunglobulin langs kapillærslyngene som blir tykke og ligner en bøyd wire (her rød).

 

Kraftig nedslag av komplementfaktor C1q (klassisk aktivering av komplement) er typisk for Lupus nefritt.

 
Se normal glomerulus til sammenligning.