Membranoproliferativ glomerulonefritt.

Lysmikroskopi: Fortykkede kapillærslynger + celleøkning og økning av mesangial matriks.
Immun: To hovedtyper: 1. IgG, ofte +IgM + komplement (C3 og C1q) langs kapillærslyngene og i mesangiet. 2. nedslagene helt dominert av komplementfaktor C3, kalles da C3 nefropati.
EM: Immunkompleks nedslag som ”dense deposits på innsiden av kapillærslyngene samt i mesangiet.

 

Rød pil viser fortykket kapillærslynge, blå pil viser øket mesangial matriks - PAS-farging

 

Immunkompleksnedslag

Gult område i øverste figur er en endotelcelle (med grå/svart cellekjerne).
Rødt område er mesangialceller (med grå/svarte cellekjerner) og utløpere.
Svart pil er utløper fra mesangialcelle.
Grønt område er en podocytt (med grå/svart kjerne).
Tykk mellomgrå kontur er basalmembranen.
Blå pil peker på immunkompleksnedslag (svarte klumper) på innsiden av basalmembranen. Det er også noen nedslag i mesangiet, opp mot de røde cellene.

På nederste figur viser pilene det samme i et EM-bilde.

 
Se normal glomerulus lysmikroskopi og elektronmikroskopi til sammenligning.