Mesangioproliferativ glomerulonefritt.

Lysmikroskopi: Økning av mesangial matriks og mesangial celleøkning.
Immun: Vanligvis nedslag dominert av IgA i mesangiet. Ved lupus: IgG og IgM+ komplement (C1q)
EM: Dense deposits i mesangiet.

 

Blå pil viser øket mesangial matriks og økt antall cellekjerner - PAS-farging

 

Immunkompleksnedslag

Gult område i øverste figur er en endotelcelle (med grå/svart cellekjerne).
Rødt område er mesangialceller (med grå/svarte cellekjerner) og utløpere.
Grønt område er en podocytt (med grå/svart kjerne).
Tykk mellomgrå kontur er basalmembranen.
Blå pil peker på immunkompleksnedslag (svarte klumper) i mesangiet.

På nederste figur viser pilen det samme i et EM-bilde.

 

Immunfluoresens viser IgA nedslag (grønt) i mesangiet
Forandringene innenfor den røde ringen svarer til det som er vist i EM-bildet

 
Se normal glomerulus til sammenligning.