Myelomnyre

Myelomatose kan affisere nyrene i form av monoklonale sylindre ( hovedsakelig bygget opp av lette kjeder (kappa eller lambda fra immunglobuliner) i distale tubuli og samlerør. Disse sylindrene er ofte omgitt av makrofager og flerkjernede kjempeceller. Proteinene i disse sylindrene skader tubulusepitelet som blir atrofisk eller nekrotisk. Ofte betennelsesreaksjon i interstitiet som følge av skaden på tubulusepitelet.
 
Myelomnyre: sylindre i flere tubuli.Sylindre omgitt av makrofager og flerkjernede kjempeceller.
 
 
”Light chain deposition disease”

Ved myelomatose kan en også få nedslag av monoklonale lette kjeder i basalmembran-sonen rundt tubuli. Oftest alene, men kan også sees sammen med monoklonale sylindre i tubuli som vist på dette bildet. Legg merke til sterkt lysende (IF) tette grønne ( kappa-positive) sylindre i tubuli + lysende grønne ringer rundt enkelte tubuli.
Myelomnyre: dobbelt immunfluoresens, grønt for kappa, rødt for lambda.

 
Se normalbilde til sammenligning.