Postinfeksiøs glomerulonefritt.

Lysmikroskopi: Glomeruli virker ”tette”, oppsvulming av endotelceller i kapillærer + mange granulocytter i kapillærlumen.
Immun: Nedslag av IgG + komplement som klumper på utsiden av kapillærveggene.
EM: Immunglobulin nedslag som store klumper, ”humps” på utsiden av glomerulær basalmembran.

 

PAS-farget snitt viser tallrike cellekjerner

 

Immunkompleksnedslag

Gult område i øverste figur er en endotelcelle (med grå/svart cellekjerne).
Rødt område er mesangialceller (med grå/svarte cellekjerner) og utløpere.
Grønt område er en podocytt (med grå/svart kjerne).
Tykk mellomgrå kontur er basalmembranen.
Blå pil peker på store IgG-nedslag "humps" på utsiden av basalmembranen.

 

IgG-nedslagene er så store at de ses som røde klumper (blå pil)
på kapillærslyngene i AFOG-fargete lysmikroskopiske snitt

 
Se normal glomerulus lysmikroskopi og elektronmikroskopi til sammenligning.