Trombotisk mikroangiopati: Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS)

Endotelskade fører til økt koagulasjon, og det dannes små tromber som tetter igjen kapillærer i glomeruli og arterioler.

Hemmet blodgjennomstrømming fører til nekrose av tubuli i affiserte nefroner.

 

Pilen peker på trombe i glomeruluskapillær Pilene peker på tromber i arterioler

 

Akutt tubulær nekrose sekundært til HUS
Pilen peker på nekrotisk tubulus.
Legg merk til manglende kjerner i tubuli. Sammenlign med nyrevevet til høyre hvor tubuli er bevart.

 
Se normale kar til sammenligning.