Kjevetak og hakeløft

Kjevetak er vanligvis det første håndgrepet som forsøkes hvis en pasient har tegn på ufri luftvei. Kjevetak kan være tilstrekkelig alene til å åpne en ufri luftvei, men benyttes ofte sammen med en svelgtube eller når en pasient maske-bag ventileres.

 

 

Prosedyren trinn for trinn

 1. Benytt hansker under hele prosedyren.
 2. Stå i hodeenden bak pasienten hvis dette er praktisk mulig.

  Det er mulig å holde kjevetak også hvis du står ved siden av pasienten, men det er teknisk vanskeligere.

 3. Løft pasientens underkjeve fremover ved å ta et tak bak mandibula med en finger på hver side.
 4. Det du ønsker å oppnå er å gjøre pasienten ”underbitt” ved at underkjeven føres fremover. Når dette blir gjort korrekt vil tungen føres fremover og det er ofte nettopp tungen som glir bakover som forårsaker at pasientens luftvei ikke er fri.

  Prøv å unngå å ekstendere pasientens nakke under prosedyren. Dette er spesielt viktig hvis det er mistanke om nakkeskade, men hvis du må velge mellom at pasientens luftvei forblir ufri eller at nakken ekstenderes så har fri luftvei høyest prioritet.

  Når man holder kjevetak så på en korrekt måte så kan dette kombineres med stabilisering av nakken. Da utføres det som på engelsk kalles MILS (=manual in-line stabilisation).

 5. Hakeløft er et alternativ til kjevetak. Ved hakeløft løftes pasientens underkjeve fremover vha. to fingre plassert under underkjeven.

  Hakeløft er ofte ikke like effektivt som kjevetak, men kan være et alternativ spesielt hvis det ikke er mulig å få tilgang til pasientens hodeende bakfra.

  Et annen måte å utføre hakeløft på er ved å ta tommelen inn i pasientens munn og pekefingeren og langfingeren under haken og løfte frem underkjeven. Dette er en effektiv teknikk, men den må bare anvendes på dypt bevisstløse pasienter da man ellers risikerer at pasienten biter hjelperen.

Kontaktinfo

Kontakt Mårten Sandberg, Luftambulanseavdelingen, hvis du har forslag til endringer i beskrivelsen av prosedyren.