Maske-bag ventilasjon med montering av ventilasjonsbag

Maske-bagventilasjon er standardmetoden for å ventilere en pasient som enten ikke puster selv i det hele tatt eller som trenger assistering av ventilasjonen. Alternativer til maske-bagventilasjon er munn-til-munn metoden eller bruk av pocketmaske. Maske-bagventilasjon er det beste alternativet hvis man har øvd nok til at man faktisk behersker metoden.

 

 

Prosedyren trinn for trinn

 

 1. Benytt hansker under hele prosedyren.
 2. Montér ventilasjonsbaggen.

  En ventilasjonsbag består av mange deler. Det er selve baggen som er den delen som du klemmer på for å presse luft ned i pasientens lunger. Normalt ønsker vi at pasienten skal få en høyere oksygenfraksjon enn det som finnes i romluft og da må det kobles til et reservoar på baggen samt at baggen må kobles til en oksygenkilde via en oksygenslange.

  Det finnes ventilasjonsbagger av ulike størrelser (fra rundt 50 ml opp til nærmere 2 liter) som kan være beregnet til nyfødte, barn eller voksne så det er viktig å ha en ventilasjonsbag av riktig størrelse.

  Det kobles til en enveisventil foran på baggen. Luften – med evt. ekstra oksygen-tilskudd – går via denne enveisventil ut av baggen og i retning pasienten. Sjekk at enveisventilen åpner seg når du klemmer på baggen. På nyfødtutstyret er det ofte også en overtrykksventil (pop-off ventil) som slipper ut gassen det ventileres med hvis trykket blir høyere enn ca. 35 cmH2O. På den måten reduseres risikoen for at pasientene ventileres med så høye trykk at det gir lungeskader eller pneumothorax. Enkelte pasienter har imidlertid så lite ettergivende lunger at de må ventileres med høyere trykk enn 35 cmH2O for å bli adekvat ventilert. Er det behov for så høye trykk kan overtrykksventilen holdes stengt når man ventilerer, men da er det et bevisst valg å ventilere med så høye trykk – det er ikke noe som skjer i vanvare.

  Før det kobles en ventilasjonsmaske til baggen må det sjekkes at baggen er tett – dvs. at all luft/oksygen som presses ut av baggen skal gå via enveisventilen. Dette sjekkes ved at åpningen på enveisventilen tettes med f.eks. tommelen på den ene hånden mens det klemmes hardt på baggen med den andre hånden. Ingen luft/oksygen skal gå ut av baggen før tommelen fjernes fra enveisventilens åpning. Er det nyfødtutstyr som sjekkes må overtrykksventilen holdes stengt under testen.

  En ventilasjonsmaske kobles til enveisventilen og ventilasjonsbaggen er nå klar til bruk.

  Mange steder benyttes det nå engangsbagger som leveres ferdig montert. Andre steder benyttes flergangsutstyr som tas fra hverandre ved vask. Det er derfor essensielt å kunne montere ventilasjonsutstyret korrekt.

  Det finnes ventilasjonsmasker i mange størrelser fra nyfødt-størrelse til voksen. Velg en størrelse som passer til din pasient – sjekk at den slutter godt rundt pasientens munn og nese. Til voksne menn benyttes oftest av ventilasjonsmaske størrelse 5 og til kvinner benyttes størrelse 4. Barnestørrelsen er nr. 3, men det finnes flere størrelser til de aller minste og de kan ha betegnelser som for eksempel 0, 00 og 0/1.

 3. Stå i hodeenden bak pasienten hvis dette i det hele tatt lar seg gjøre.
 4. Sørg for at pasientens luftvei er fri.

  Dette gjøres normalt ved å holde et kjevetak/hakeløft (se egen video)

 5. Hold ventilasjonsmasken tett mot pasientens munn/nese og hold masken med den ene hånden som også holder et kjevetak/hakeløft. Med den andre hånden klemmer du på ventilasjonsbaggen.

  Noen ganger er det vanskelig for én person både å holde masken tett og samtidig ventilere pasienten. Dette kan skje f.eks. hos pasienter med skjegg eller pasienter hvor et gebiss har blitt fjernet. I slike tilfeller er det et godt alternativ at én person holder masken tett mens en annen person ventilerer.

  Ventilér omtrent like fort som du selv puster, dvs. 12-15 ganger i minuttet.

  Husk at suksesskriteriet for ventilasjonen er at du ser at pasientens bryst hever seg i takt med dine innblåsninger! Det er mao. ikke krise hvis man ikke greier å holde masken helt tett og det lekker luft ut mellom pasientens ansikt og masken så lenge du ser at brystet beveger seg tilstrekkelig.

Kontaktinfo

Kontakt Mårten Sandberg, Luftambulanseavdelingen, hvis du har forslag til endringer i beskrivelsen av prosedyren.