Nesegrime

Trenger en pasient oksygen administrert med lav flow – under 2-3 liter pr. minutt – kan dette gis via en nesegrime. Velg en oksygenmaske (se senere) hvis tilførselshastigheten oksygen skal være vesentlig høyere.

 

 

Utstyr

 

Prosedyren trinn for trinn

  1. Tilkobling.

    De to uttakene på nesegrimen føres inn i pasientens nesebor, slangen føres bak pasientens ører før oksygenslangen strammes lett under pasientens hake slik at oksygenslangen ikke faller av.

  2. Justér oksygentilførselen.

    Etter at oksygenflasken har blitt åpnet justeres oksygenflowen til ønsket hastighet.

Kontaktinfo

Kontakt Mårten Sandberg, Luftambulanseavdelingen, hvis du har forslag til endringer i beskrivelsen av prosedyren.