Oksygenmaske

Oksygenmasker finnes både med og uten reservoar og i filmen vises en oksygenmaske med reservoar. Hensikten med reservoaret er å øke oksygenfraksjonen i gassen som pasienten puster siden den gassen pasienten puster inn hovedsaklig blir hentet fra reservoaret. Med en maske uten reservoar kan det oppnås rundt 60 % oksygen i inspirasjonsgassen. Har derimot masken reservoar kan man oppnå nærmere 100 % oksygen i inspirasjonsgassen hvis flow er 10-15 l/minutt.

 

 

Utstyr

 

Prosedyren trinn for trinn

  1. Tilkobling.

    Oksygenmasken festes rundt pasientens hode med strikk og oksygenslangen kobles til en oksygenflaske.

  2. Justér oksygentilførselen.

    Etter at oksygenflasken har blitt åpnet justeres oksygenflowen til ønsket hastighet som ofte er 8-10 liter/minutt.

  3. Reservoaret.

    Avhengig av innstilt oksygenflow kan man se at reservoaret tømmes litt hver gang pasienten trekker pusten og fylles igjen når pasienten puster ut. Dette kan benyttes når man teller respirasjonsfrekvensen til pasientene og kan også være nyttig for å se på endringer i pasientens pustemønster hvis denne for eksempel puster med stadig lavere tidevolumer.

Kontaktinfo

Kontakt Mårten Sandberg, Luftambulanseavdelingen, hvis du har forslag til endringer i beskrivelsen av prosedyren.