Pocketmaske

En pocketmaske er et hendig hjelpemiddel hvis man skal ventilere en pasient. Ventilering med en pocketmaske er mer hygienisk enn munn-til-munn ventilering og er samtidig enklere enn maske-bag ventilasjon for den som ikke er så trent i dette. Men også ventilering ved hjelp av en pocketmaske krever trening for å bli utført optimalt.

En pocketmaske er billig og kan med fordel ligge i enhver legekoffert og kanskje også i enhver bil og ethvert hjem.

 

 

Utstyr

 

Prosedyren trinn for trinn

  1. Klargjør pocketmasken.

    Brett ut pocketmasken og koble til munnstykket.

  2. Legg pocketmasken i posisjon.

    Stå i hodeenden bak pasienten hvis mulig. Legg pocketmasken over pasientens munn og nese og hold fri luftvei. Det siste oppnås ved at lillefingrene legges bak kjevevinkelen på hver side og løfter kjeven fremover. Ringfinger og langfinger holdes langs mandibula, mens tommel og pekefinger holder pocketmasken på plass.

  3. Start innblåsningene.

    Blås gjennom munnstykket til pasientens bryst hever seg. Justér taket på masken dersom det er betydelig med lekkasje mellom masken og pasientens hud. Noe luftlekkasje er akseptabelt så lenge brystkassen hever seg ved innblåsningene. Blås inn 12-15 ganger i minuttet, dvs. med normal pustefrekvens.

Kontaktinfo

Kontakt Mårten Sandberg, Luftambulanseavdelingen, hvis du har forslag til endringer i beskrivelsen av prosedyren.