Sideleie

Hensikten med stabilt sideleie er å redusere risikoen for ufrie luftveier og aspirasjonsfare hos personer med redusert bevissthet.

I filmen demonstreres det hvordan man kan etablere stabilt sideleie hvis man er alene.

 

 

Prosedyren trinn for trinn

  1. Legg pasienten i sideleie.

    Hjelperen sitter i knestående på en side av pasienten og legger pasientens borteste arm over pasientens brystkasse. Flektér deretter pasientens borteste kne før pasienten vendes i sideleie slik at pasientens ansikt vender mot den siden som hjelperen sitter.

  2. Kontrollér stillingen.

    Slipp langsomt taket i pasienten og påse at pasienten blir liggende i korrekt stilling også uten at vedkommende blir støttet. Justér ev. pasientens stilling til dette har blitt oppnådd.

Ulempen med å legge en pasient i stabilt sideleie er at det blir vanskeligere å observere pasientens respirasjonsmønster og mer krevende å assistere ventilasjonen hvis det skulle bli behov for dette. Hvis pasienten får hjertestans så må denne legges i ryggleie igjen før man kan starte HLR. Men den store fordelen med sideleie er altså redusert aspirasjonsfare hvis pasienten skulle kaste opp.

Kontaktinfo

Kontakt Mårten Sandberg, Luftambulanseavdelingen, hvis du har forslag til endringer i beskrivelsen av prosedyren.