Traumesideleie

Hvis en pasient kan ha en spinal skade, men må legges i sideleie velges en modifisert utgave av vanlig sideleie (se dette) og denne modifiserte varianten kalles for traumesideleie. Forskjellen mellom traumesideleie og vanlig sideleie er at det legges stor vekt på å unngå akseknekk i columna.

 

 

Prosedyren trinn for trinn

  1. Legg pasienten i sideleie.

    Pasienten legges i sideleie på vanlig vis, men ved trauemesideleie opprettholdes draget av den som passer nakken også etter at pasienten er snudd i sideleie og hjelperen som passer hodet løfter dette opp slik at det ikke er noen akseknekk i columna.

  2. Bygge opp under pasienten.

    Bygg opp under pasientens hode med tepper el. l. slik at det ikke blir noen akseknekk i columna når hjelperen slipper pasientens hode.

    Spesielt hos kvinner kan det også være gunstig å bygge opp med tepper el. l. under flanken for å unngå akseknekk i denne delen av columna.

Kontaktinfo

Kontakt Mårten Sandberg, Luftambulanseavdelingen, hvis du har forslag til endringer i beskrivelsen av prosedyren.