Perifer venekanyle

Venekanylering er en av ferdighetene som enhver lege må beherske. Teknikken er i de fleste tilfellene enkel, men trening er nødvendig. Start å øve tidlig i studiet, gjerne på medstudenter og venner samt på Ferdighetssenteret, før du avanserer til pasienter.

 

 

Utstyr

 

Prosedyren trinn for trinn

 1. Benytt hansker under hele prosedyren.

  Benytt så tettsittende hansker som mulig. Det er nærmest umulig å utføre prosedyren med hansker som er for store!

 2. Hvis mulig plasseres pasienten i en hensiktsmessig stilling sittende eller liggende i forhold til deg som skal utføre venekanyleringen.

  Du kan nesten alltid bestemme pasientens posisjon når du skal legge inn en venekanyle, men det hender at en pasient kan være fastklemt i en gitt posisjon som du må tilpasse deg til.

 3. Sett staseslangen på distale del av pasientens overarm og stram til.

  Hvis du setter staseslangen på distale del av pasientens overarm kan du lete etter vener både på håndbaken og i albubøyen samtidig. Setter du derimot staseslangen på underarmen må du flytte staseslangen til overarmen hvis du ikke finner egnede vener på håndbaken.

  Hvis det ikke finnes tilgjengelige vener på overekstremitetene så let på underekstremitetene.

 4. Identifisér en gunstig vene som skal kanyleres.

  Som oftest er det enkelt å finne en passende vene på håndbaken eller i albubøyen, men det kan ta ett minutt eller to før du ser/kjenner en kandidat. Vener i underekstremitetene kan også benyttes. Det kan bli lettere å se/kjenne venen hvis du stryker/tapper forsiktig over venen, ber pasienten vekselvis å åpne og knytte hånden på den aktuelle siden, og at pasienten holder armen rettet nedover.

  En vene på håndbaken er førstevalget da det her vanligvis er enklest å stikke, en venekanyle plassert her er til minst hinder for pasienten og det er mindre risiko for tromboflebitter.

 5. Vask innstikksstedet du har bestemt deg for med egnet desinfeksjonsmiddel, f. eks. klorheksidin.

  La desinfeksjonsmiddelet tørke før du kanylerer venen.

 6. Velg størrelse på venekanylen.

  Riktig størrelse er avhengig av hva venekanylen skal benyttes til, men velg den minste venekanylen som er velegnet til formålet da mindre venekanyler normalt kan benyttes i lengre tid enn større kanyler før det blir komplikasjoner. I tillegg er innleggelse av mindre kanyler forbundet med mindre ubehag enn innleggelse av større kanyler. Hvis en pasient trenger store volum intravenøst fort legger man inn den største venekanylen man får til. Hvis pasienten trenger et lite volum flere ganger daglig over noen dager legger man derimot inn en liten kanyle som kanskje kan bli liggende i hele perioden som pasienten trenger medikamenter intravenøst.

  Aktuelle størrelser (dimensjoner og fargevalg kan variere noe fra produsent til produsent). I teorien skal flow 16-dobles hvis kanylens diameter dobles mens lengden holdes konstant. Fullt så viktig er ikke diameteren i praksis, men flowen mangedobles hvis diameteren dobles så størrelsen er viktig.

  FargeDimensjon (mm)Flow (ml/min)
  Gul (Neoflon)0,624
  Blå0,942
  Rosa1,167
  Grønn1,3103
  Hvit1,5133
  Grå1,8236
  Oransje2,0250

 7. Immobilisér venen ved å stramme huden distalt for planlagt innstikkssted før du penetrerer huden med venekanylen.

  Hold venekanylen i 10-30 graders vinkel i forhold til huden i det du raskt og bestemt penetrerer huden – ikke prøv å “lirke” kanylen gjennom huden, det gir bare mer ubehag for pasienten. Hold tommelen på den distale hetten til venekanylen, mens pekefinger og langfinger holder på hver sin “vinge” på venekanylen når du utfører prosedyren.

 8. Når det kommer blodsvar i kanylen reduserer du vinkelen mellom venekanylen og huden for å sikre at spissen av venekanylen forblir inne i venens lumen før du fører venekanylen ytterligere 3-4 mm inn i venen.

  Hvis du unnlater å føre venekanylen ytterligere inn vil du normalt kun ha perforert venen slik at mandrengen er inne i venens lumen mens plastkanylen fortsatt er utenfor venens lumen (se bildet)

 9. Trekk metallmandrengen 1-2 cm ut (men ikke helt ut) samtidig som du fører plastkanylen lenger inn i venen. Legg merke til at det kommer blod i plastkanylen i det metallmandrengen trekkes utover.

  Trekkes metallmandrengen helt ut på dette tidspunktet vil blodet strømme fritt ut av venekanylen!

  Til å begynne med er det lettest å gjøre dette ved at du med din dominante hånd trekker ut metallmandrengen mens du med den andre hånden fører plastkanylen helt inn. Etterhvert er det mange som gjør dette med én hånd.

 10. Slipp opp staseslangen.

  Dette både reduserer ubehaget for pasienten og reduserer risikoen for at det blir blodsøl når mandrengen skal fjernes.

 11. Fjern hetten fra metallmandrengen før du klemmer over venen der hvor plastkanylen ender. Trekk så metallmandrengen helt ut og kast denne umiddelbart i en dertil egnet beholder.

  Mandrenger – og annet spisst/skarpt utstyr – skal kastes umiddelbart på egnet sted og skal ikke legges i pasientens seng, på gulvet eller et annet sted hvor pasienten, du eller andre kan skade seg på dem.

 12. Skru den hvite hetten på venekanylen.

  Som et alternativ til den hvite hetten kan du skru på et infusjonssett (evt. med treveiskran) hvis dette er klargjort på forhånd.

 13. Fest venekanylen godt til pasienten med tape eller gjennomsiktig, steril film som er spesiallaget for formålet.

  Hvis det er aktuelt i settingen (dette er rutine på enkelte sykehusavdelinger) merkes tapen/filmen med tidspunktet venekanylen ble lagt inn. Skal venekanylen ligge inne i lenger tid sjekkes det flere ganger pr . dag om huden har blitt rød og irritert rundt innstikksstedet eller om pasienten har smerter i dette området. Da skal denne venekanylen fjernes etter at en ny venekanyle er lagt inn et annet sted hvis pasienten fortsatt har behov for en intravenøs inngang.

 14. Skyll venekanylen med 5 ml 0,9% NaCl.

  Hvis venekanylen ligger ekstravasalt vil det normalt bli en hevelse som avslører dette. En sikrere metode for å avgjøre om venekanylen ligger der den skal er å koble til et infusjonssett. Når dette åpnes skal infusjonsvæsken dryppe fritt inn når infusjonsposen er hevet. Hvis infusjonsposen senkes under hjertehøyde vil det strømme blod tilbake i infusjonssettet som et tegn på at venekanylen er korrekt plassert.

 

Vanlige fallgruber

Kontaktinfo

Kontakt Mårten Sandberg, Luftambulanseavdelingen, hvis du har forslag til endringer i beskrivelsen av venekanylering.