Venøs blodprøvetaking

 

 

Utstyr

 

Prosedyren trinn for trinn

 1. Utstyr

  Man må ha utstyret klart før man skal utføre en venepunksjon. Finn frem en vacutainerholder, en kanyle, vacutainerrør med eventuelt antikoagulans, bomull med tape og en staseslange. Kanylen skrues inn slik i vacutainerholderen.

 2. Veneprioritering

  Før punksjonsstedet avgjøres, er det nødvendig å foreta en veneprioritering. Hvis pasienten har en spesiell preferanse for valg av vene, bør det tas hensyn til hvis mulig. Sett på staseslangen ca en knyttneve over punksjonsstedet. Stasen skal ikke gjøre vondt for pasienten. Den skal anvendes så kort tid som mulig og anvendes maks ett minutt for å unngå falske laboratoriesvar. Be pasienten strekke ut armen i nedover posisjon. Pekefinger bør brukes for å sjekke fremspring av venen og for å sjekke at venen ikke er under for mye press. Etter at man har lokalisert venen, slakkes stasen og hanskene tas på.

 3. Vask innstikksted

  Huden vaskes med en desinfeksjonsløsning og lufttørres. Vi vil få en reduksjon av bakterier etter ca 30 sekund.

 4. Venepunksjon

  Stasen strammes nå lett før venen skal punkteres. Høyre hånds peke- og langfinger fast mot underarm er et godt grep. Venen punkteres med ca 20 graders vinkel mot huden. Huden under punksjonsstedet kan strekkes med venstre tommel for å hindre at venen ruller unna nålen. Med venstre hånd føres røret inn i holderen. Staseslangen slakkes eller tas av straks du ser blodstrøm i vacutainerrøret. Det er viktig at vacutainerrøret fylles helt, og rørene skal vippes forsiktig 4-5 ganger umiddelbart etter fylling, og før kanylen tas ut av venen.

 5. Plaster

  Rett etter at kanylen er tatt ut av venen skal prøvestedet komprimeres.

 6. Sikker håndtering av kanyle

  Kanylespissen beskyttes ved å kneppe på beskyttelseshetten og kastes i egnet beholder. Husk at man aldri skal sette fra seg vacutainerholder med kanyle i på benken, og at man ikke må presse finger inn i vacutainerholderen fra baksiden når kanylen skal kastes. Man må ha gode rutiner for å unngå stikkskader fra brukt kanylespiss. Tøm kanyleboksen når den er 2/3 full.

Kontaktinfo

Kontakt Marian Berge Andersen hvis du har forslag til endringer i beskrivelsen av prosedyren.