Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Installasjon

På Windows 10 PCer installert av UiO vil mest sannsynlig Zoom allerede være installert.

På andre maskiner må du installere det selv. Gå til http://zoom.us/download, klikk på Download under Zoom Client for Meetings. Nedlastede program havner på ulike steder med ulike nettlesere. Noen ganger vises de til venstre nede i nettleseren. Hvis så, klikk på det for å installere programmet. Installasjonen krever administratorrettigheter på maskinen din. Om du ikke har det, må du kontakte lokal IT-ansvarlig.

Innlogging

Start Zoom fra desktop eller startmeny:

Klikk på Sign in i bildet som kommer opp.

Du tas til et login-vindu.
Oppgi brukernavnet ditt på formen brukernavn@uio.no
Klikk på Sign in with SSO

I det neste vinduet oppgir du uio som domene og klikker på Continue

Du tas så til Feide innlogging på web. Oppgi UiO brukernavn (uten @uio.no), passord og klikk på Log in.

Det kan være at du får dette bildet også. Klikk i tilfelle på Yes, continue

På det neste bildet klikker du på Open Zoom og dermed er du innlogget.

Engangs oppsett

Vi anbefaler at du endrer noen innstillinger og sjekker ut ditt vanlige video- og lydoppsett før du begynner å bruke Zoom for fullt.

Klikk på tannhjulet øverst til høyre i vinduet du kommer til etter innlogging.

Klikk på View More Settings i bildet som kommer opp

Du tas da til en webside hvor du muligens må logge inn med Feide (UiO brukernavn og passord) for å komme videre. Vi foreslår at du i forhold til standard innstillinger skrur på Host video, Join before host og Mute participants upon entry. Disse endringene gjør at video fra ditt kamera vises fra starten, at studentene kan logge seg inn i undervisningen før du er på plass (noen kommer kanskje tidlig) og at mikrofonene til studentene er slått av fra starten for ikke å skape en kakofoni.

Klikk på Video i innstillingsbildet for sjekke at kameraet ditt er tilkoblet Zoom. Hvis det er flere kamera koblet til PCen, kan man velge fra nedtrekksmenyen under videobildet. Det er vanskelig å gi generelle råd for feilsøking dersom du ikke får bilde fra kameraet. Kontakt eventuelt lokal IT-ansvarlig.
Huk av for Hide non-video participants

Klikk på Audio i innstillingsbildet for å sjekke at både mikrofon og høyttaler fungerer. Dersom du klikker på Test Speaker, spilles en liten melodi. Dersom du klikker på Test Mic går du over i Recordmodus hvor det du sier, blir spilt inn. Et nytt klikk på denne knappen gir Playmodus hvor det du har sagt, blir spilt av. Hvis mikrofonen fungerer, vil du også se det av variasjoner i Input Level. Dersom det er andre høyttalere og mikrofoner koblet til PCen, kan du velge de fra nedtrekksmenyene. Det er vanskelig å gi generelle råd for feilsøking dersom høyttaler eller mikrofon ikke fungerer. Kontakt eventuelt lokal IT-ansvarlig.
Huk av Automatically join audio by computer when joining a meeting.

Lukk innstillingsvinduet med det vanlige lukkekrysset oppe til høyre.

Dersom du klarer å holde tilkoblingene dine uendret fra gang til gang, kan du spare deg for mye feilsøking.

Opptak lagres lokalt på PCen. For en 45 minutters forelesning må det være noen få hundre MB ledig diskplass. Du kan endre mappen hvor opptaket lagres ved å klikke på Recording i innstillingsvinduet, men vi anbefaler at du beholder standard mappe, som er Zoom under dine Documents. Du må vite av denne mappen for å kunne hente opptak og laste de over til Mine Studier.