Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

  • Tyreoideacancer er en relativt sjelden kreftform med ca. 200 nye tilfeller pr. år i Norge. Den er vanligst hos unge, og ca. halvparten av pasientene er under 50 år. Det er god prognose for de fleste etter behandling.
  • Prevalensen for palpabel tumor tyreoidea er i den voksne befolkningen ca 5%. Det er vanskelig å klinisk skille benigne og maligne tyreoideatumores. De fleste cancer tyreoidea avsløres som en tumor i tyreoidea eller annet sted på halsen og pasienten har få eller ingen symptomer.
  • De aller fleste pasienter med tyreoideacancer er klinisk og biokjemisk eutyreote fordi tyroksinproduksjonen fra det gjenværende normale tyreoideavevet er tilstrekkelig.
  • De vanligste tyreoidea-kreftformene er utviklet fra follikkelcellene og er høyt differensierte carcinomer med bevarte tyreoideaegenskaper.
  • Svulster i tyreoidea bør utredes som malignitetssuspekte.


I april 2007 ble det gitt ut nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av differensiert cancer tyreoidea.

www.kreftforeningen.no

https://studmed.uio.no/elaring/lcms16/endokrinologi/tyreoidea/images/finnalscyt.jpg

Finnålscytologi

https://studmed.uio.no/elaring/lcms16/endokrinologi/tyreoidea/images/radiojodbeh.jpg

Behandling med radiojod