Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Jodid

Hovedvirkningene av jodid er hemmet jodering av tyreoglobulin og blokkering av frigjøringen av tyreoideahormon. Effekten kommer etter få timer, men er forbigående og brukes derfor bare til kortvarig behandling.

Indikasjon
Forbehandling til kirurgi. Tyreotoksisk krise.


KALIUMJODID ("Kaliumjodid")
Reseptfrie tabletter.


LUGOLS JODDRÅPER (magistrell forskrivning)


NATRIUMJODID INJEKSJONSVÆSKE (magistrell forskrivning)