Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Total-T4, tyroksin

Ref.område: 60-150 nmol/L.

  • Total tyroksin er summen av fritt og proteinbundet tyroksin.
  • Total-T4 avhenger av bindekapasiteten i serum. Det betyr at total-T4 kan endre seg selv om det ikke foreligger tyreoideasykdom. Man får ca. 50 % høyere verdier hos gravide og p-pille brukere.
  • Mengden av bindeprotein endrer seg altså under graviditet, bruk av p-piller, østrogener, androgener, heroin, metadon, leversykdom, nyresykdom, hormonelle lidelser, proteintap og generell alvorlig sykdom.
  • Derfor foretrekkes måling av fritt s-T4 sammen med s-TSH for diagnostisering av hyper- og hypotyreose.
  • Tolkning av verdiene er som for Fritt-T4.