Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Akutt eller kronisk betennelsestilstand i skjoldbruskkjertelen. Kan føre til hypotyreose, hypertyreose eller struma.

  • Vanligste kliniske bilde: initial hypertyreose som skyldes at betennelsestilstanden skader tyreoideafolliklene og store mengder T3 og T4 frigjøres uregulert. Denne fasen varer ca 1-3 måneder til lageret av T3 og T4 bundet til tyroglobulin er oppbrukt. Så kommer en hypotyreoid fase til tyreoideafolliklene er regenerert og hormonproduksjonen eventuelt normaliseres igjen. Noen pasienter har riktignok kun en hypertyreoid eller kun en hypotyreoid fase.
  • Autoimmun stoffskiftesykdom er den vanligste årsaken til struma i Norge. De autoimmune tyreoidittende er beslektet til andre autoimmune sykdommer som diabetes type 1, Addisons sykdom, pernisiøs anemi, vitiligo og reumatoid artritt.


Inndeling av tyreoiditter (kilde: American Thyroid Association)

  • Hashimotos tyreoiditt/kronisk lymfocytær
  • subakutt/deQuervains tyreoiditt
  • "Silent tyreoditt"
  • "Post-partum tyreoiditt"
  • medikamentindusert tyreoiditt
  • stråleindusert tyreoiditt
  • bakteriell/suppurativ tyreoiditt

(Det finnes ingen internasjonal enighet om inndelingen av tyreoiditter og de kan deles inn på flere ulike måter. Et annet alternativ er: autoimmune, infeksiøse og andre).