Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Post partum-tyreoiditt

  • Post partum-tyreoiditt er en forholdsvis vanlig tilstand som forekommer etter ca. 5% av alle svangerskap. Tilstanden er mild og med spontan remisjon hos de fleste, skjønt 20-25% får en varig hypotyreose.
  • Det kliniske bildet starter 1-6 mnd post partum med symptomer og tegn på hypertyreose som varer 1-2 mnd fulgt av en hypotyreose i 4-6 mnd.
  • Anti-TPO i serum er positiv hos 70% og tilstanden er nært beslektet med Hashimotos tyreoiditt. 70% har en positiv familieanemnese. TRAS er negativ og må måles i den hypertyreote fasen for å utelukke Graves sykdom.
  • Anti-TPO positive og pasienter med diabetes type 1 eller annen autoimmun sykdom bør måle TSH 3 og 6 mnd etter fødselen.
  • Vanligvis ser man an hypertyreosen uten behandling, men ved store plager kan man forsøke en betablokker. Tyreostatika er kontraindisert. Hypotyreosen bør behandles med tyroxin hvis den er symptomgivende eller hvis pasienten planlegger en ny graviditet. Behandlingen bør forsøksvis seponeres etter 6 mnd. Asymptomatiske som ikke behandles medikamentelt bør kontrolleres etter 4 og 8 uker.
  • Klart økt risiko for utvikling av permanent hypotyreose i løpet av 5-10 år. Årlig TSH screening anbefales. Post partum-tyreoiditt er også beslektet med andre autoimmune sykdommer.
  • Pasienter med post partum-depresjon bør måle TSH for å utelukke post partum-tyreoiditt.