banner image
/images/background.jpg Background image

SPSS

Medisinsk statistikk er et anvendt fag, og statistisk analyse av data er en viktig del av faget. For å kunne gjøre analysene må vi ha tilgang til og kunne bruke en statistisk programpakke. SPSS er en programpakke som er velegnet for analyse av medisinske data.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: Jan Guttulsrud

Til kurset