banner image
/images/background.jpg Background image

Klinisk kommunikasjon

Læringsutbytte: Lære viktige ferdigheter innen klinisk kommunikasjon, samt øve på når og hvordan disse skal utøves.
Pedagogikk: Inneholder videofilmer, oppgaver i form av quiz og refleksjon, samt pensumrelatert tekst.
Brukes i: Er et supplement til ordinær undervisning i atferdsfag i medisinstudiet i Oslo. Ressursen har ulike moduler for de ulike semestrene og er tilpasset pensumnivå.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: arnstein.finset@medisin.uio.no

Til kurset

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)

Kurset retter seg mot leger og psykologer i primærhelsetjenesten. Kurset kan også være nyttig for medisin og psykologi-studenter.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: egil.haga@medisin.uio.no

Til kurset

Psykiatriportalen

Psykiatriportalen er en samling av egenproduserte elæringsressurser som demonstrerer psykiatrisk intervju av pasienter med ulike plager og psykodynamisk orientert samtaleterapi.
Pedagogikk: Videokasuistikker.
Brukes av: Studenter i modul 5 i medisinstudiet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: jangutt@medisin.uio.no

Til kurset

Vurdering av samtykkekompetanse

Læringsutbytte: Kurset fokuserer på vurdering av samtykkekompetanse, med særlig fokus på psykisk helsevern.
Pedagogikk: Inneholder tekst, videofilmer og oppgaver i form av refleksjonsspørsmål.
Brukes av: Leger, medisinstudenter, helsepersonell (særlig innenfor psykiatri) og personer som jobber med spørsmål om samtykke og tvang i psykisk helsevern

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: jorgen.dahlberg@medisin.uio.no

Til kurset

Psykopoden - Podcast om psykiske lidelser

Dette e-læringsprogrammet gir en innføring i hva psykiske lidelser er, årsakene til de ulike psykiske lidelsene, hvor mange som rammes samt hvordan de på best mulig måte forebygges og behandles. E-læringsprogrammet er ment som en introduksjon/et supplement til ordinær undervisning og til repetisjon.
Læringsutbytte: Temaene som tas opp i podcasten reflekterer det som må sies å være læringsmålene ved Universitetet i Oslo. De dekker imidlertid ikke alle læringsmålene dypt nok og må anses som en introduksjon eller et supplement til de ulike temaene. Gjennom relativt korte episoder (de fleste ca. 20 minutter) gis en introduksjon til temaer som også inngår i læringsmålene i psykiatri.
Dette gjelder blant annet: Hva er psykiske lidelser?, Hva er en psykose?, Angstlidelser, Depresjonslidelser, Spiseforstyrrelser, Psykoselidelser, ADHD, Autisme, Bipolare lidelser, Traumelidelser, Personlighetsforstyrrelser, Alderspsykiatri, Sikkerhetspsykiatri, Akuttpsykiatri, Poliklinisk behandling, Selvmord og Rettspsykiatri. I tillegg tas opp temaer om ulike behandlingsmetoder: Generelt om samtaleterapi, Kognitiv atferdsterapi, Psykodynamisk terapi, Familiearbeid, Antidepressive legemidler, Stemningstabiliserende legemidler og Antipsykotika. Lovverket og utfordringer rundt bruken av tvang samt vurdering av utilregnelighet tas også opp.
Pedagogikk: Elæringen er i form av podcast - lydopptak av samtaler. I tillegg til de faste medarbeiderne i Psykopoden inviteres fageksperter innen de respektive områdene som samtalepartnere.
Brukes i: Psykiatri og Rusmedisinmodulen (Modul 5) ved Universitetet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: j.i.rossberg@medisin.uio.no

Til kurset

Depresjon

Læringsutbytte: Lære viktige ferdigheter med å utrede en depresjon dens alvorlighetsgrad. Pedagogikk: Kurset inneholder videofilmer, oppgaver i form av quiz og refleksjon, samt tekst. Brukes i: Er et supplement til ordinær undervisning i psykiatri i Modul 5 i medisinstudiet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: randi.ulberg@medisin.uio.no

Til kurset

Spiseforstyrrelse

Læringsutbytte: Lære viktige ferdigheter med å utrede spiseforstyrrelser og vurdere alvorlighetsgrad. Pedagogikk: Kurset inneholder videofilmer, tekst, oppgaver i form av quiz og refleksjonsoppgaver. Brukes i: Er et supplement til ordinær undervisning i psykiatri i Modul 5 i medisinstudiet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Til kurset

Psykose

Læringsutbytte: Lære viktige ferdigheter med å utrede en påsykose. Pedagogikk: Kurset inneholder videofilmer, oppgaver i form av quiz og refleksjon, samt tekst. Brukes i: Er et supplement til ordinær undervisning i psykiatri i Modul 5 i medisinstudiet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: randi.ulberg@medisin.uio.no

Til kurset

Angst

Læringsutbytte: Lære viktige ferdigheter med å utrede angst. Pedagogikk: Kurset inneholder videofilmer, tekst, oppgaver i form av quiz og refleksjonsoppgaver. Brukes i: Er et supplement til ordinær undervisning i psykiatri i Modul 5 i medisinstudiet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: randi.ulberg@medisin.uio.no

Til kurset