banner image
/images/background.jpg Background image

Kognitive utfall hos slagpasienter

Læringsutbytte: Få bedre innsikt i, og evne til å gjenkjenne, noen typiske kognitive problemer som kan oppstå etter hjerneslag.
Pedagogikk: Videofilm av pasienter med ledsagende tekst og spørsmål. Kan brukes frittstående.
Brukes i: Geriatriundervisningen i siste studieår på medisinstudiet i Oslo. Kan med fordel også brukes i undervisningen i nevrologi.
Forkunnskap: Egner seg best for studenter som har fått noe praktisk trening og innsikt i kliniske fag, særlig geriatri, indremedisin og nevrologi.Læringsressursen er derfor best egnet i siste del av medisinstudiet. Ressursen egner seg også for fysio- og ergoterapistudenter.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: t.b.wyller@medisin.uio.no

Til kurset

Nevrologisk undersøkelse

Læringsutbytte: Forstå hva en vanlig klinisk nevrologisk undersøkelse inneholder samt hvordan og hvorfor vi gjør undersøkelsene. I tillegg forstå når man gjør de ulike testene.Pedagogikk: Demonstrasjon av og beskrivende tekst om nevrologisk undersøkelse.
Brukes i: Undervisning i nevrologi på medisinstudiet.
Forkunnskap: Medisinsk basalkunnskap inkludert noe nevroanatomi. Noe praktisk trening i generell somatisk undersøkelsesteknikk.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: jeanette.koht@medisin.uio.no

Til kurset

Spinalpunksjon

Demonstrerer spinalpunksjon på voksen og barn

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: e.g.celius@medisin.uio.no

Til kurset