banner image
/images/background.jpg Background image

Radiologi bildedatabase

En samling av bilder fra radiologiske undersøkelser, der det foreligger bekrivelse av undersøkelsene, beskrivelse av funn og diskusjoner om undersøkelsenes plass i utredningen av forskjellige sykdommer.

Læringsutbytte: Finne frem til riktig billedutredning av pasienter med varierende symptomer og sykdommer. Lære seg å tolke undersøkelser med patologiske funn ved å sammenligne med normale undersøkelser.

Pedagogikk: Nyttig både i radiologiundervisningen og som supplement til den kliniske undervisningen. Supplement til lærebok i radiologi. Forelesninger, målsetninger for undervisningen og opplegget for gruppeundervisningen finnes forøvrig tilgjengelig på www.radiologi.net.

Brukes i: Benyttes aktivt i gruppeundervisningen i Modul 3 og 8. Billedmateriell i forelesninger er hentet ut fra databasen.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: n.e.klow@medisin.uio.no

Til kurset

Nevrologiportalen

Læringsutbytte: Bidrag til å lære hvordan en nevrologisk undersøkelse gjennomføres, vise frem noen spesialiserte undersøkelsesteknikker, gjennom video og bilder se nevrologiske utfall og sykdommer, bidra til å forstå nevrologiske sykdommer og hvordan nevrologiske utfall ser ut. I tillegg lære om de vanligste nevrologiske prosedyrer.
Pedagogikk: Supplement til lærebøker, forelesninger, klinikker, kurs i undersøkelsesteknikk og kliniske smågrupper. Ressursene er tilpasset pensum i nevrologi. Det er lagt vekt på innlæring av ord og begreper, presentasjon av kliniske funn, systematisk undersøkelsesteknikk med video. Virtuelle pasienter skal bedre klinisk resonnement og øke innsikt. Quiz og virtuelle pasienter skal bidra til repetisjon og bedre forståelse av faget.
Brukes i: Ressursene er tilpasset medisinstudiet ved Universitetet i Oslo. Kan også benyttes av norske studenter på andre universiteter i Norge og i utlandet, utenlandske leger som vil arbeide i Norge eller annet helsepersonell.
Forkunnskap: Medisinsk basalkunnskap.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: e.g.celius@medisin.uio.no

Til kurset